آخرین اخبار کنکور

حذفیات کنکور تیر 1402

حذفیات کنکور تیر 1402

هنگامی که برای کنکور مطالعه می کنید می بایست یک برنامه مطالعاتی کامل و جامع داشته باشید. به همین دلیل است که اطلاع داشتن از بودجه بندی دروس رشته امتحانی تان اهمیت بسیار بالایی دارد. در کنار بودجه بندی یک موضوع مهم دیگر هم وجد دارد که حذفیات کنکور است.

تماس با موسسه خواجه نصیر

شما داوطلبان این رقابت بزرگ سراسری مبیاست از حذفیات کنکور تیر 1402 مطلع باشید تا زمان ارزشمندتان را تنها صرف مبحث هایی کنید که در کنکور آمده و حائز اهمیت هستند. به همین دلیل هم در این مطلب تصمیم گرفتیم به بررسی کلیه حذفیات کنکور تیر 1402 بپردازیم و انها را برای شما گردآوری کنیم. امیدواریم که با مطالعه این حذفیات زمان خود را به موارد مهمتر اختصاص داده و در این راه آرزوی موفقیت برایتان داریم.

یکی از عوامل مهم، آموزش درست و با کیفیت است که باعث می‌شود شما مطالب را به درستی یاد بگیرید. توصیه میشود برای اطلاعات بیشتر وارد صفحه ی کلاس کنکور شوید.

حذفیات شیمی کنکور 1402

هر ساله هنگام ارائه منابع دری کنکور سازمان سنحش لیستی از حذفیات کتاب ها نیز منتشر می کند تا داوطلبان پیش از شروع برنامه ریزی مطالعاتی شان به انها نیز توجه داشته و انها را به راحتی از فهرست مباحث دروس مورد مطالعه شان حذف کنند.

درس شیمی یکی از درس هایی است که به همراه زمین شناسی و ریاضی 1 بین دو رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی کاملا مشترک بوده و این مشترک بودن چه از لحاظ بودجه بندی مطالب کتاب درسی و چه از نظر حذفیات کتاب است. در زیر کلیه حذفیات کنکور تیر 1402 برای درس شیمی در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم برای هر دو رشته ریاضی فیزیک و تجربی را مشاهده می کنید:

شیمی 1 پایه دهم:

سوالات از بخش های: در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید

حفظ معادله های شیمیایی

حفظ نام ها و همینطور فرمول های شیمیایی برای ترکیب های آلی پیچیده

ترسیم آرایش الکترونی برای عنصرهایی با عدد اتمی بیشتر از 26 در جدول تناوبی عناصر

فصل نخست: از اول فصل تا صفحه 4 و از نور کلید شناخت جهان تا انتهای صفحه 21

فصل دوم: آغاز فصل/ هوا معجونی ارزشمند/ پیوند با صنعت تا ص 51/ اکسیژن گازی واکنش پذیر/ در میان تار نماها/ رفتار اکسیدها فلزی و نافلزی/ پیوند با زندگی ص 60 / چه بر سر هوا می آوریم تا ص 73/ توسعه پایدار.

فصل سوم : آب آهنگ زندگی تا ص89/ پیوند با صنعت ص 97/ آب و دیگر حلال ها/ پیوند با زندگی ص 110 و 117/ رد پا آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص 87

شیمی 2 پایه یازدهم:

سوالات از بخش های: در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید

حفظ نام ها و همینطور فرمول های شیمیایی برای ترکیب های آلی پیچیده

حفظ معادله های شیمیایی.

ترسیم آرایش الکترونی برای عنصرهایی با عدد اتمی بیشتر از 26 در جدول تناوبی عناصر

شیمی 3 پایه دوازدهم:

سوالات از بخش های: در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید

حفظ نام ها و همینطور فرمول های شیمیایی برای ترکیب های آلی پیچیده

حفظ معادله های شیمیایی.

ترسیم آرایش الکترونی برای عنصرهایی با عدد اتمی بیشتر از 26 در جدول تناوبی عناصر

حذفیات زیست کنکور 1402

حذفیات زیست کنکور 1402

در زیر کلیه حذفیات مربوط به درس زیست شناسی برای رشته تجربی را در کنکور 1402 مشاهده می کنید:

زیست شناسی 1 پایه دهم:

مطالبی که تحت عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی» در کتاب هستند

سوال های عددی و محاسباتی با صورت و در هر سطح و همچنین فرمول ساختار مواد شیمیایی

سوال از شکل هایی که با «غیرمجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص هستند

فصل اول: از زیست شناسی درخدمت انسان تا آخر گفتار1.

فصل دوم : گفتار3.

فصل سوم: از ظرفیت های تنفسی تا آخر گفتار2.

فصل چهارم : از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار2 و گفتار 4

فصل پنجم : از تخلیه ادرار تا آخر گفتار2.

فصل ششم: از ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار1 . از سازش با محیط تا آخر فصل.

فصل هفتم : از بهبود خاک تا آخر گفتار1 و از روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار2.

زیست شناسی 2 پایه یازدهم:

مطالبی که تحت عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی» در کتاب هستند

سوال های عددی و محاسباتی با صورت و در هر سطح و همچنین فرمول ساختار مواد شیمیایی

سوال از شکل هایی که با «غیرمجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص هستند

زیست شناسی 3 پایه دوازدهم:

مطالبی که تحت عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی» در کتاب هستند

سوال های عددی و محاسباتی با صورت و در هر سطح و همچنین فرمول ساختار مواد شیمیایی

سوال از شکل هایی که با «غیرمجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص هستند

سایر حذفیات کنکور تیر 1402 برای رشته تجربی

در ادامه کلیه حذفیات کنکور تیر 1402 برای رشته تجربی را مشاهده می کنید:

*فیزیک

درس فیزیک 1 پایه دهم

تاریخ ها

پانویس ها

خوب است بدانیدها

نتیجه فعالیت های تحقیقی

پیوست ها

واژه نامه ها

اطلاعات و داده های جزئی در تصاویر که از هدف اصلی تصویر دور هستند

داده های داده شده برای بعضی از پرسش ها و مسائل که به خاطر سپردن آنها ضروری نیست.

در بسیاری از بخش های کتاب ، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی وجود دارند که در طراحی سوالات هم قطعا مورد توجه قرار می گیرند. مثل بررسی وضعیت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا همه وضعیت هایی که برای ان ها نیاز به تجزیه بردار است. با توجه به اینکه این موارد جز اهداف درسی کتاب فیزیک نیستند الزاما در طراحی سوالات مورد توجه قرار گرفته نخواهند شد.

فصل 1 کتاب: قسمت 1-6 و کلیه سوالات و مسئله هایی که در آخر فصل مرتبط با این قسمت هستند

فصل 2 کتاب: قسمت 2-2 و 2-5 و کلیه سوالات و مسئله هایی که در آخر فصل مرتبط با این قسمت هستند

فصل 3 کتاب: صفحات 75 و 76 و کلیه سوالات و مسئله هایی که در آخر فصل مرتبط با این قسمت هستند

فصل 4 کتاب: صفحات 92 تا 95، قسمت 4-5 و کلیه سوالات و مسئله هایی که در آخر فصل مرتبط با این قسمت هستند

دروس فیزیک 2 پایه یازدهم و فیزیک 3 پایه دوازدهم

تاریخ ها

پانویس ها

خوب است بدانیدها

نتیجه فعالیت های تحقیقی

پیوست ها

واژه نامه ها

اطلاعات و داده های جزئی در تصاویر که از هدف اصلی تصویر دور هستند

داده های داده شده برای بعضی از پرسش ها و مسائل که به خاطر سپردن آنها ضروری نیست.

در بسیاری از بخش های کتاب ، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی وجود دارند که در طراحی سوالات هم قطعا مورد توجه قرار می گیرند.

مثل بررسی وضعیت هایی که نیورها و میدان الکتریکی هم رستا یا عمود بر هم نبوده با حل کردن مسئله هایی در مورد مدارهای دارای چند حلقه که در حلقه های مختلف از باتری بهره گرفته میشود و همیطنور بقیه انواع به هم بستن مقاومت ها به جز سری و موازی برای فیزیک 2 پایه یازدهم و وضعیت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا همه وضعیت هایی که برای ان ها نیاز به تجزیه بردار است برای فیزیک 3 پایه دوازدهم.

با توجه به اینکه این موارد جز اهداف درسی کتاب فیزیک نیستند الزاما در طراحی سوالات مورد توجه قرار گرفته نخواهند شد.

ریاضی

*ریاضی

ریاضی 1 پایه دهم، ریاضی 2 پایه یازدهم و ریاضی 3 پایه دوازدهم

کلیه مطالب مربوط به قسمت خواندنی های کتاب درسی

*زمین شناسی

زمین شناسی پایه یازدهم

بیشتر بدانید ها

مفاخر ایران و جهان

حذفیات کنکور تیر 1402 برای دروس رشته ریاضی

در ادامه بررسی حذفیات کنکور تیر 1402 نوبت به حذفیات رشته ریاضی می رسد که در ادامه به ان می پردازیم:

*فیزیک

درس فیزیک 1 پایه دهم

تاریخ ها

پانویس ها

خوب است بدانیدها

نتیجه فعالیت های تحقیقی

پیوست ها

واژه نامه ها

اطلاعات و داده های جزئی در تصاویر که از هدف اصلی تصویر دور هستند

داده های داده شده برای بعضی از پرسش ها و مسائل که به خاطر سپردن آنها ضروری نیست.

در بسیاری از بخش های کتاب ، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی وجود دارند که در طراحی سوالات هم قطعا مورد توجه قرار می گیرند. مثل بررسی وضعیت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا همه وضعیت هایی که برای ان ها نیاز به تجزیه بردار است. با توجه به اینکه این موارد جز اهداف درسی کتاب فیزیک نیستند الزاما در طراحی سوالات مورد توجه قرار گرفته نخواهند شد.

فصل 1 کتاب: قسمت 1-6 و کلیه سوالات و مسئله هایی که در آخر فصل مرتبط با این قسمت هستند

فصل 2 کتاب: قسمت 2-2 و 2-5 و کلیه سوالات و مسئله هایی که در آخر فصل مرتبط با این قسمت هستند

فصل 3 کتاب: صفحات 75 و 76 و کلیه سوالات و مسئله هایی که در آخر فصل مرتبط با این قسمت هستند

فصل 4 کتاب: صفحات 92 تا 95، قسمت 4-5 و کلیه سوالات و مسئله هایی که در آخر فصل مرتبط با این قسمت هستند

فصل 7 کتاب: صفحات 141 تا 144، بخش 8-5 و کلیه سوالات و مسئله هایی که در آخر فصل مرتبط با این قسمت هستند

دروس فیزیک 2 پایه یازدهم و فیزیک 3 پایه دوازدهم

تاریخ ها

پانویس ها

خوب است بدانیدها

نتیجه فعالیت های تحقیقی

پیوست ها

واژه نامه ها

اطلاعات و داده های جزئی در تصاویر که از هدف اصلی تصویر دور هستند

داده های داده شده برای بعضی از پرسش ها و مسائل که به خاطر سپردن آنها ضروری نیست.

در بسیاری از بخش های کتاب ، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی وجود دارند که در طراحی سوالات هم قطعا مورد توجه قرار می گیرند.

مثل بررسی وضعیت هایی که نیورها و میدان الکتریکی هم رستا یا عمود بر هم نبوده با حل کردن مسئله هایی در مورد مدارهای دارای چند حلقه که در حلقه های مختلف از باتری بهره گرفته میشود و همیطنور بقیه انواع به هم بستن مقاومت ها به جز سری و موازی برای فیزیک 2 پایه یازدهم و وضعیت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا همه وضعیت هایی که برای ان ها نیاز به تجزیه بردار است برای فیزیک 3 پایه دوازدهم.

با توجه به اینکه این موارد جز اهداف درسی کتاب فیزیک نیستند الزاما در طراحی سوالات مورد توجه قرار گرفته نخواهند شد.

*هندسه

کلیه مطلب های مربوط به قسمت “خواندنی های کتاب” در کتاب های هندسه 1 پایه دهم، هندسه 2 پایه یازدهم و هندسه 3  پایه دوازدهم

*حسابان

کلیه مطلب های مربوط به قسمت “خواندنی های کتاب” در کتاب های حسابان 1 پایه یازدهم و حسابان 2  پایه دوازدهم

*ریاضیات گسسته

کلیه مطلب های مربوط به قسمت “خواندنی های کتاب”

*آمار و احتمال

کلیه مطلب های مربوط به قسمت “خواندنی های کتاب”

*ریاضی

ریاضی 1

کلیه مطلب های مربوط به قسمت “خواندنی های کتاب”

*زمین شناسی

زمین شناسی پایه یازدهم

بیشتر بدانید ها

مفاخر ایران و جهان

حذفیات کنکور تیر 1402 برای دروس تخصصی رشته علوم انسانی

در زیر کلیه حذفیاتی که برای دروس تخصصی رشته علوم انسانی مطرح شده اند را با هم میبینیم:

*عربی

درس عربی، زبان قرآن 1 پایه دهم

قسمت «البحث العلمی»

بیان صیغه فعل ها به شکل للغائب، للمخاطبین و… (به جای للغائب از مفرد مذکر غائب استفاده شود)

درس عربی، زبان قرآن 2 پایه یازدهم

قسمت «للمطالعه» صفحه های 57 و 58

قسمت “البحث العلمی”

درس عربی، زبان قرآن 3 پایه دوازدهم

قسمت «خوب است بدانیم» صفحه 18کتاب

تشخیص اسلوب حصر

*فلسفه

درس فلسفه 1 پایه یازدهم

کلیه فعالیت های داخل متن که با علامت * مشخص شده اند

مطالبی که در حاشیه کتاب قرار رفته اند

پاورقی ها

بخش های مربوط به مطالعه

درس فلسفه 2 پایه دوازدهم

کلیه فعالیت های داخل متن که با علامت * مشخص شده اند

مطالبی که در حاشیه کتاب قرار رفته اند

پاورقی ها

بخش های مربوط به مطالعه

*منطق

درس منطق پایه دهم

پیرا بندهای آبی ستاره دار

حکایت ها

پاورقی ها

صفحخه های«آنچه در این بخش می خوانیم»

فرهنگ اصطلاحات

درس های 9 و 10 کتاب با توجه بخشنامه های اموزش پرورش در زمان همه گیری کووید

*جامعه شناسی 1

درس جامعه شناسی 1 پایه دهم

درس 9

درس 14

کلیه بخوانیم و بدانیم های صقحه های 4،8،11،109،126

درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم

کلیه بخش های بخوانیم و بدانیم

کلیه بخش های ببینیم و بدانیم

*جغرافیا

جغرافیا 2 پایه یازدهم

کلیه مطالب بیشتر بدانیم

کلیه مطالب بیندیشیم

کلیه بخش های برای مطالعه

کلیه توضیحات و زیرنویس ها

تمام قسمت های نقشه ها مدل ها

امار و ارقام آورده شده در نمودارها و جداول

واژه نامه های موجود در پیوست کتاب

جغرافیا 3 پایه دوازدهم

کلیه مطالب بیشتر بدانیم

کلیه مطالب بیندیشیم

کلیه بخش های برای مطالعه

کلیه توضیحات و زیرنویس ها

تمام قسمت های نقشه ها مدل ها

امار و ارقام آورده شده در نمودارها و جداول

واژه نامه های موجود در پیوست کتاب

تاریخ

*تاریخ

تاریخ 1 پایه دهم

کلیه بخش های بیشتر بدانیم و یک توضیح

کلیه جدول ها

کلیه نمودارهای خط زمانی، نقشه ها، نمودارها و همه تصاویر تاریخی

متن های کلیه فعالیت های کتاب خصوصا متن های فعالیت بررسی شواهد و مدارک

درس های 13،14، 15

تاریخ 2 پایه یازدهم و تاریخ 3 پایه دوازدهم

کلیه بخش های بیشتر بدانیم و یک توضیح

کلیه جدول ها

کلیه نمودارهای خط زمانی، نقشه ها، نمودارها و همه تصاویر تاریخی

متن های کلیه فعالیت های کتاب خصوصا متن های فعالیت بررسی شواهد و مدارک

*علوم و فنون ادبی

درس علوم و فنون ادبی پایه دهم

کلیه بخش های خود ارزیابی

کلیه کارگاه های تحلیل برای هر فصل

*روانشناسی

روانشناسی پایه یازدهم

کلیه قسمت های برای مطالعه

کلیه پاورقی های انگلیسی در همه صفحه های کتاب درسی

*جامعه شناسی

اقتصاد پایه دهم

قسمت های موقعیت که در ابتدای هر درس اورده می شود

بیشتر بدانیم ها

بخش شهد شکر

بخش درس زندگی

بخش گفت و گو در کلاس

کلیه فعالیت ها

درس های 2، 12، 13، 14

تا اینجا امدی نمیخوای یه امتیاز بدی ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *